Informatieclausule

Reserveer
left
right
Helder
Kies aankomstdatum

INFORMATIECLAUSULE - ZLOTY POTOK RESORT

In overeenstemming met artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. (Publicatieblad van de EU L 119 van 04.05.2016), deel ik u mee dat:
  1. de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens Złoty Potok Resort Sp. z o.o. is, met zetel in Złoty Potok 42, 59-820 Leśna,
  2. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van handelingen gericht op het sluiten van een contract - presentatie van een commercieel aanbod, op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016
  3. de ontvangers van uw persoonsgegevens zijn entiteiten die deelnemen aan de uitvoering van de bestelling
  4. uw persoonsgegevens worden opgeslagen totdat de zakelijke doeleinden van de beheerder ophouden te bestaan
  5. je hebt het recht om de beheerder te verzoeken om toegang tot je persoonsgegevens, rectificatie, wissing of beperking van de verwerking
  6. u het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
  7. het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig; een weigering om gegevens te verstrekken kan echter leiden tot de weigering om een contract af te sluiten

Wij willen u informeren dat de functie van inspecteur voor de bescherming van persoonsgegevens bij Złoty Potok Resort wordt uitgeoefend door Barbara Sawicka, contact: biuro@zlotypotokresort.pl.

Złoty Potok Resort

Vind ons op de kaart

Locatie

Vind ons op de kaart

Een faciliteit ver weg van de drukte van de stad. Bezoek ons en ontspan midden in de natuur.


Vind ons op de kaart