Regulamin

Rezerwuj
left
right
Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Złoty Potok Resort - REGULAMIN

OBOWIĄZUJĄCY WCZASOWICZÓW I GOŚCI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO ZŁOTY POTOK RESORT

 1. Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy Złoty Potok Resort Sp.z o.o. w Złotym Potoku, a osobą korzytajacą z usług Spółki.
 2. Złoty Potok Resort Sp. z o.o. w Złotym Potoku zwany jest w dalszej części Regulaminu – Ośrodkiem, zas osoba korzystająca – Gościem bądź Wczasowiczem.
 3. Gość zgadza się z warunkami niniejszego Regulminu (umowy) w chwilą wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany lub z chwilą rozpoczęcia pobytu w Ośrodku.
 4. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Złoty Potok Resort mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt w ośrodku.
 5. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązują się nie zakłócać ciszy nocnej oraz spokojnego pobytu innych gości. Pracownicy ośrodka są uprawnieni do odmowy dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 6. Goście na terenie Osrodka mają prawo przebywać wyłącznie w miejscach przeznaczonych na pobyt Gości. Zabronione jest przebywanie Gości w stosownie oznaczonych miejscach przeznaczonych dla pracowników bądź obsługi Ośrodka. Naruszenie przez Gościa powyższego zakazu może skutkować obciążeniem gościa kara umowną w wysokości 100 zł, za każde naruszenie.
 7. Goście przebywający na terenie Osrodka zobowiązują się stosować do poleceń pracowników Ośrodka w zakresie utrzymania bezpieczństwa i porządku pobytu Gości.
 8. W przypadku rażącego naruszania postanowien niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zakłócania pobytu innym Gościom, naruszania nietykalności innych Gości bądź pracowników Ośrodka, używania gestów lub słów uważańych powszechnie za obelżywe, uporczywym niestosowaniem się do poleceń pracowników Ośrodka Gość może zostać obciążony karą umowną w wysokości 1000 zł oraz może zostać wydalony z terenu Ośrodka. Jednocześnie Ośrodek zastrzega sobie prawo zatrzymania rzeczy osobistych Gościa w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z zachowaniem Gościa.
 9. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Zatrzymanie domku lub pokoju po godzinie 11.00, w tym pozostawienie w nim rzeczy osobistych osoby korzystającej z usług Ośrodka, jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę, za którą naliczona zostaje opłata zgodna z cennikiem Ośrodka. W przypadku, kiedy Gość opuści domek lub pokój do godz. 16.00, naliczona zostanie opłata wynikająca z cennika za pół doby
 10. Ośrodek pobiera kaucję zwrotną w wysokości 300 zł na poczet zabezpieczenia wyposażenia domku. Gość zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku zgodnie z wykazem. Ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia lub brak wyposażenia oddanego w użytkowanie na czas pobytu. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów
 11. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu
 12. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie ośrodka od godziny 8.00 do 22.00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji oraz uiszczeniu obowiązującej opłaty wstępu na teren ośrodka. W przypadku stwierdzenia nocowania innych osób, wynajmujący domek jest zobowiązany uiścić opłatę za nocleg zgodną z cennikiem Ośrodka oraz zapłacić karę umowną w wysokości 300zł.
 13. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.
 14. Ośrodek za rzeczy zaginione w czasie pobytu w Ośrodku nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na Gościu.
 15. Ośrodek posiada bezpłatny, dozorowany parking, na którym Goście parkują samochody. Przy każdym domku, Gość może korzystać z jednego miejsca parkingowego.
 16. Zabrania się grillowania na tarasach i plaży oraz rozpalania ogniska w miejscach, które nie są do tego wyznaczone.
 17. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor ośrodka.

Złoty Potok Resort

Znajdź nas na mapie

Lokalizacja

Znajdź nas na mapie

Obiekt położony z dala od miejskiego zgiełku. Odwiedź nas i zrelaksuj się w otoczeniu natury.


Znajdź nas na mapie