Regulamin rezygnacji z rezerwacji

Rezerwuj
left
right
Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

ZŁOTY POTOK RESORT - REZYGNACJA Z REZERWACJI

  1. Strony przewidują możliwość rezygnacji z dokonanej rezerwacji. Oświadczenie o rezygnacji z rezerwacji należy złożyć korzystając z podanych wyżej adresów i telefonów.
  2. W przypadku wycofania rezerwacji Ośrodek nie zwraca wpłaconej zaliczki. Istnieje możliwość zmiany terminu pobytu z zachowaniem dotychczas ustalonych warunków lub zamiany wpłaconej kwoty na voucher do wykorzystania na dowolne usługi świadczone w Ośrodku.
  3. Wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy przez sprzedającego.
  4. Anulowanie rezerwacji na mniej niż 7 dni przed planowanym przyjazdem jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia całości należności za pobyt.
  5. W pozostałych przypadkach (w tym także w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata nie zostanie zwrócona.
  6. Na umotywowany pisemny wniosek Gościa, Dyrektor ośrodka może przyznać Gościowi zwrot dokonanej wpłaty w całości bądź w części.
  7. Jeżeli Gość nie zawiadomił Ośrodka o opóźnieniu swojego przyjazdu, to jego niestawienie się w Ośrodku do godz. 7:00 rano dnia następnego po dniu rozpoczęcia planowanego pobytu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i obciążeniem Gościa całością należności za pobyt.

Złoty Potok Resort

Znajdź nas na mapie

Lokalizacja

Znajdź nas na mapie

Obiekt położony z dala od miejskiego zgiełku. Odwiedź nas i zrelaksuj się w otoczeniu natury.


Znajdź nas na mapie